Luft/vattenvärmepump är ett komplett värmesystem

Tack vare luft/vattenvärmepump går det att skapa en behaglig inomhusmiljö och njuta av varma golv och rum, en varm dusch, varmt kranvatten etcetera. Oavsett vilken planlösning bostaden har passar detta värmesystem, eftersom det går att anpassa hur värmen fördelas inomhus med hjälp av radiatorer. Det är också mycket energieffektiv och värmer upp bostaden till en lägre kostnad. Att installera en luft/vatten-värmepump kommer således att minska hushållets uppvärmningskostnader.

 

Hur luft/vattenvärmepumpen fungerar

Genom att installera en luft/vattenvärmepump i sin bostad går det att få ett komplett värmesystem. Tack vare solenergi som finns lagrad i luften utomhus kan luft/vattenvärmepumpen utvinna tillräckligt med värme för att värma upp en vattentank. Varmvattnet från tanken används sedan för att värma upp bostaden genom att transportera ut det i elementen och golvvärmen. På grund av detta fungerar luft/vattenvärmepumpen endast till bostäder vars värmesystem är vattenburet, vilket innebär att varmvattnet cirkulerar i ett rörsystem.

 

Enkel och mindre omfattad installation

I jämförelse med andra uppvärmningssystem som också är vattenburna är installationskostnaden för luft/vattenvärmepumpen avsevärt lägre. Den som väljer att utnyttja berg-, sjö, eller markvärme står inför betydligt högre kostnader eftersom det kräver att man borrar i berggrunden eller installerar en kollektorslang på sjöbottnen. Förutom den högre kostnaden är det också mer komplicerat att installera dessa värmesystem. Installation av luft/vattenvärmepumpen å andra sidan är mycket enkel och inte lika omfattande. Det kräver endast en planering av var inomhus- och utomhusdelen ska placeras och hur den ska kopplas till befintligt rörsystem.

Att tänka på vid placering av utedelen

Det är viktigt att placera utedelen på bästa möjliga plats för att få ut så stor effekt som möjligt och för att den ska vara driftsäker. De flesta vill även att placeringen inte ska förstöra helhetsintrycket av bostaden och att den ska passa in i den omgivande miljön. För att utvinna maximal effekt är det viktigt att rördragningen mellan utedelen och innedelen inte blir för lång. För att skydda pumpen från nederbörd är det en idé att bygga ett litet tak ovanför den. Det är också ett sätt att få pumpen att smälta in bättre i miljön och se ut som en del av resten av bostaden.

 

Hur luft/vattenvärmepumpen kan användas till poolen

Luft/vattenvärmepumpen har fler användningsområden än att bara värma upp en bostad. Den kan även användas för att värma upp en pool. På så sätt går det att försäkra sig om att badvattnet håller en jämn temperatur under hela badsäsongen oavsett väderlek. Det är också möjligt att förlänga säsongen och nyttja poolen under senare delen av våren och i början av hösten. Genom att täcka över poolen nattetid går det att hålla kvar större delen av värmen och förhindra onödig energiförbrukning. Hur lång tid det inledningsvis tar att värma upp poolen beror på olika faktorer såsom lufttemperatur samt poolens storlek och hur den är isolerad.

 

En miljövänlig värmekälla

Eftersom luft/vattenvärmepumpen använder solenergin i utomhusluften för att utvinna värme är det ett bra val för miljön. Solenergi är en förnybar energikälla och påfrestar inte miljön till skillnad från fossila bränslen. Även om luft/vattenvärmepumpen drivs av el är det en miljövänlig helhetslösning, eftersom den är mycket energieffektiv. Själva elförbrukningen är egentligen det enda som kan ses som en miljöbelastning. För att minska luft/vattenvärmepumpens miljöfotspår bör man välja el som kommer från en förnybar källa.

 

Saker att tänka på innan inköp

För att se till att värmesystemet formges rätt för att passa bostadens förutsättningar och behov är det viktigt att kontakta en kunnig specialist. Specialisten ska vara certifierad av pumpens tillverkare och gärna var ansluten till Svenska Kyl- och värmepumpföreningen (SKVP). Valet av luft/vattenvärmepump beror bland annat på var i Sverige bostaden är, dess uppvärmningsbehov, hushållets årliga vattenförbrukning och hur många som personer som hushållet består av. Specialisten kommer att dimensionera värmesystemet utefter dessa parametrar för att sedan lämna över ritningarna till certifierade yrkespersoner inom VVS och el som genomför installationen.

 

Fördelar med luft/vattenvärmepumpen

Det är tydligt att luft/vattenvärmepumpen har många fördelar. För att skapa en tydlig översikt finns dessa sammanfattade nedan:

  • Det utgör ett komplett värmesystem
  • Ger bostaden värme och varmvatten
  • Flera användningsområden
  • Enkel och mindre kostsam installation
  • Låg driftkostnad
  • Miljövänlig energikälla tack vare solenergi
  • Lång livslängd